LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 1. līdz 5. martam

1.03. plkst. 11.00 starpinstitūciju Operatīvās vadības grupas sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

1.03. plkst. 15.00 LDDK Līdzsvara balvas žūrijas sēde, piedalās – LBAS eksperte.

2.03. plkst. 10.00 Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde, piedalās – L. Romele.

2.03. plkst. 11.30 EESK Vienotā tirgus, ražošanas un patēriņa specializētās nodaļas sanāksme, piedalās – LBAS eksperte.

2.03. plkst. 10.00 Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē par ES Atveseļošanas fonda Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna projektu (Digitālā transformācija) piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

2.03. plkst. 17.00 PKP “Ūdenssaimniecības un atkritumu saimniecības speciālists” izstrādes seminārs, piedalās – L. Romele.

2.03. Eiropas Komisijas Direktīvas par caurspīdīgiem un caurskatāmiem darba apstākļiem ieviešanas darba grupa, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

2.03. ETUC vebinārs “Kāpēc Direktīvai par atbilstošām minimālajām algām būtu jānodrošina, ka dalībvalstis palielina likumā noteikto minimālo algu un pārtrauc algu zādzību”, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

3.03. ETUC Pamattiesību un tiesvedības padomdevēju grupas tikšanās, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

3.03. plkst. 10.30 EESK Ārējo attiecību specializētās nodaļas sanāksme, piedalās – LBAS eksperte.

3.03. plkst. 14.00 Valsts izglītības satura centrā projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” sadarbības partneru sanāksme, piedalās – L. Romele un A. Bondare.

3.03. plkst. 15.00 ETUC Sieviešu komitejas sanāksme, piedalās – LBAS eksperte.

3.03. plkst. 17.00 starpinstitūciju Operatīvās vadības grupas sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

 4.03. plkst. 15.30 Finanšu ministrija organizē pirmo darba grupas sanāksmi, kura izveidota Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna izstrādes ietvaros, lai vienotos par nepieciešamajiem precizējumiem ANM plānā, ņemot vērā Eiropas Komisijas sniegtos komentārus. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS eksperts M. Svirskis.

4.03. plkst. 15.00 profesijas standarta “Vides speciālists” izstrādes seminārs, piedalās – L. Romele.

4., 5.03. Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda ārkārtas valdes sēde, piedalās – LBAS eksperte.

5.03. ETUC TUSLO (Eiropas semestra koordinatoru) tikšanās un debates par Eiropas Sociālo tiesību pīlāra ieviešanu praksē, piedalās LBAS eksperti – N. Preisa, M. Svirskis.

5.03. LDDK konference “Līdzsvars visiem (B4A)”, piedalās LBAS pārstāvji.