LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 1. līdz 5. novembrim

1.11. plkst. 14.00 starpinstitūciju Operatīvās vadības grupas sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

2.11. plkst. 14.00 OECD pilotprojekta “Nākotnes prasmju iniciatīva” darba grupas sanāksme, piedalās – L. Romele.

2.11. MK sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

3.11. plkst. 10.00 intervija ar pētnieku ETUC projekta par vienlīdzīgu darba samaksu ietvaros, piedalās – L. Romele.

3.11. plkst. 11.00 Eiropas dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda seminārs, piedalās – L. Romele.

3.11. plkst. 15.00 profesijas standarta “Grāmatvedis” izstrādes darba seminārs, piedalās – L. Romele.

3.11. ETUC Koplīguma pārrunu darba grupā un EUROFOND tikšanās par arodbiedrību kapacitātes stiprināšanu piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

4.11. Būvniecības nozares Ģenerālvienošanās komitejas sanāksmē par minimālo algu nozarē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS eksperti.

5.11. plkst. 10.00 ikgadējais LBAS Darba tiesību forums – “COVID-19 ierobežojumi no darba tiesību perspektīvas”.