LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 10. līdz 14. augustam

10.08. plkst.10:00 tikšanās Latvijas Darba devēju konfederācijā par sadarbību prasmju fondu ieviešanā, piedalās – L.Romele.

12.08. Izglītības un zinātnes ministrijā – Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (PINTSA) elektroniskās saskaņošanas sēde.

12.08. plkst. 9.30 LBAS valdes sēde.

12.08. plkst. 12.00 Arodbiedrību namā, Bruņinieku ielā 29/31, 2. stāva zālē – priekšvēlēšanu diskusija ar lielāko politisko partiju izvirzītajiem deputātu kandidātiem uz Rīgas domes priekšsēdētāja amatu. Galvenie diskusijas jautājumi: darba samaksa, sociālās garantijas darbiniekiem un iedzīvotājiem, koplīgumi pašvaldību iestādēs un uzņēmumos, vides politika Rīgā un sabiedriskā transporta pieejamība. Diskusijas moderators – A. Bogustovs, tiks nodrošināta diskusijas tiešraide.

12.08. plkst. 15.30 Finanšu ministrijā – NTSP Budžeta un nodokļu apakšpadomes sēde. Darba kārtībā – Nodokļu un budžeta politikas aktuālie jautājumi.