LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 10. līdz 14. februārim

10.02. plkst. 11.30 LBAS Dzimumu līdztiesības padomes sēde.

10.02. plkst. 10.00 Rīgas domē – LBAS priekšsēdētāja E. Baldzēna tikšanās ar Rīgas domes priekšsēdētāju O. Burovu  un izpilddirektoru J. Radzeviču par arodbiedrības biedru naudas iekasēšanas kārtību domes iestādēs.

10.02. plkst. 14.00 Tieslietu ministrijā – Nacionālā attīstības plāna 2021.‑2027. gadam (NAP2027) prioritāšu izstrādes darba grupu tikšanās, piedalās – LBAS speciālisti.

11.02. plkst. 10.00 Saeimā – Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē par pieaugušo izglītību Latvijā piedalās LBAS eksperte L. Romele.

11.02. plkst. 10.00 LBAS – tikšanās par NAP 2027 ar PKC pārstāvjiem. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS speciālisti.

11.02. plkst. 14.00 Valsts izglītības satura centrā – projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” sadarbības partneru sanāksme, piedalās – L. Romele un A. Bondare.

12.02. plkst. 9.00 Valsts izglītības satura centrā – tikšanās par profesijas standartu izstrādi, piedalās LBAS eksperte L. Romele.

12.02. plkst. 11.00 Finanšu ministrijā – NTSP Budžeta un nodokļu apakšpadomes sanāksme. Darba kārtībā: valsts nodokļu politikas pamatnostādņu izstrādes virzieni; par augsta līmeņa tikšanos ar partneriem un Eiropas Komisiju par Kohēzijas politiku 2021. – 2027. gada plānošanas periodam. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un dalīborganizāciju deleģētie pārstāvji.

12.02. plkst. 11.00 Ārlietu ministrijā – sanāksmē par Eiropas Komisijas jauno darba programmu piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

12.02. plkst. 14.00 Izglītības un zinātnes ministrijā – Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (PINTSA) sēde, piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns, LBAS eksperte L. Romele un dalīborganizāciju pārstāvji.

13.02. plkst. 9.00 Finanšu ministrijā – augsta līmeņa tikšanās ar Finanšu ministriju un EK Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorātu. Darba kārtībā: NAP stratēģiskais redzējums; partneru iesaiste Kohēzijas politikas plānošanas dokumentu sagatavošanā. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS speciālisti.

13.02. plkst. 13.00 Ministru kabineta ēkā, Bibliotēkā (4.stāvā) – Nacionālās attīstības padomes sēde. Darba kārtībā: Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam (NAP2027) gala redakcijas projekts un NAP2027 īstenošanai paredzēto indikatīvo investīciju projektu kopums. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

13.02. plkst. 13.00 Ārlietu ministrijā (Meierovica zālē) – tikšanās ar ārlietu ministru E. Rinkēviču, lai apspriestu ES daudzgadu budžeta sarunu gaitu. Piedalās LBAS eksperts M. Svirskis.

13.02. LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns tiekas ar labklājības ministri R. Petraviču.

13.02. Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrības valdes sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

14.02. plkst. 9.30 Saeimā – konference “Inovācijas un izaicinājumi profesionālajā izglītībā”, diskusijā piedalās LBAS eksperte L. Romele.

14.02. plkst. 11.00 Veselības ministrijā – Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisijas sēde. Darba kārtībā: informācija par smēķēšanas izplatību jauniešu un pieaugušo vidū, par aktualitātēm tirgus uzraudzības jomā un normatīvajā regulējumā, kā arī par īstenotajiem un plānotajiem pasākumiem, kas tiek īstenoti ar ESF atbalstu. Piedalās LBAS arodbiedrību darba koordinatore A. Placāne.