LBAS logo

NEDĒĻAS AKTUALITĀTES NO 10. LĪDZ 14. JANVĀRIM

10.01. plkst. 11.00 tikšanās ar  F. Eberta fonda (FES) vadītāju R. Krumm,  projektu koordinatoru Kristu Šukeviču, piedalās LBAS vadība, LBAS speciālisti.

10.01. plkst. 14.00 Operatīvās vadības grupas (OVG) sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

11.01. plkst. 10.00 Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS priekšsēdētaja vietniece A. Grīnfelde. Darba kārtībā: Ministru kabineta 2021. gada 22. decembra rīkojums Nr. 999 “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”; Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai“.

11.01. plkst. 10.00 Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē par likumprojekts “Trauksmes celšanas likums” piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece G. Oškāja un LBAS jurists K. Rācenājs.

11.01. plkst. 10.00 Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē piedalās LBAS eksperte L. Romele.

11.01. plkst. 15.00 Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas nozaru ekspertu padomes sēde, piedalās LBAS eksperte L. Romele.

12.01. plkst. 10.00 diskusija par ES fondu ieguldījumiem nodarbinātībā un darbaspēka mobilitātē 2014. – 2020. gada plānošanas periodā, piedalās LBAS eksperte L. Romele.

12.01.  plkst. 12.00 Publisko izdevumu un revīzijas komisijas un Sociālo un darba lietu komisijas kopsēde. Darba kārtībā: Par veselības resoram piešķirtajiem un izlietotajiem līdzekļiem Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai 2020., 2021.gadā un plānotajiem 2022.gadā. Piedalās LBAS eksperts M. Svirskis.

12.01. plkst. 15.00 Būvniecības nozares Ģenerālvienošanās komitejas sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS eksperte N. Preisa.

13.01. plkst. 10.00 žurnāla “Bilance” videokonference 2022 Āktuālākās uzskaites un finanšu pārvaldības problēmas un to risinājumi”. Par Covid-19 ietekmi uz darba tiesībām informēs LBAS jurists K. Rācenājs.

14.01. plkst. 9.00 Saeimas Eiropas lietu komisijas sēde: Par Latvijas nacionālo pozīciju Euro grupas sanāksmē, kas notiks šī gada 17. janvārī, un Eiropas Savienības Ekonomikas un finanšu ministru padomē, kas notiks šī gada 18. janvārī; Informatīvais ziņojums “Par 2022. gada 17. janvāra Euro grupas un 2021. gada 18. janvāra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmes izskatāmajiem jautājumiem”

13.01. plkst. 14.00 Operatīvās vadības grupas (OVG) sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

14.01. plkst. 14.00 Attīstības sadarbības politikas konsultatīvās padomes sēdē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece G. Oškāja un LBAS eksperte N. Preisa.

14.01. uzraudzības sanāksme par Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes pārraudzībā esošajiem projektiem. LBAS pārstāvēs ESF projekta vadītāja L. Liekna un projekta eksperti M. Svirskis un N. Preisa.