LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 10. līdz 14. jūnijam

10.-13.06. Ženēvā, Šveicē – Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) Konferencē, kas veltīta SDO simtgadei, piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa.

10.06. Ventspils tehnikumā – LBAS konsultantu lekcijas – izglītojošs pasākums darba tiesībās un darba aizsardzībā tehnikuma audzēkņiem.

11.06. plkst. 11.00 Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē par Darba likumu un Darba aizsardzības likumu piedalās LBAS jurists K. Rācenājs un LBAS darba aizsardzības speciālists M. Pužuls.

11.06. plkst. 14.00 Valsts izglītības satura centrā – projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” sadarbības partneru sanāksme, piedalās – L. Romele un A. Bondare.

12.06. plkst. 13.00 Labklājības ministrijā – Sociālās drošības apakšpadomes sēdē piedalās LBAS eksperte L. Romele un dalīborganizāciju deleģētie pārstāvji.

12.06. plkst. 14.00 Izglītības un zinātnes ministrijā – Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (PINTSA) sēde, piedalās – L. Romele un dalīborganizāciju pārstāvji.

12.-14.06. Valsts kancelejā – Nacionālā attīstības plāna 2027 izstrādes darba grupās piedalās LBAS speciālisti un LBAS dalīborganizāciju deleģētie pārstāvji.

13.06. plkst. 18.00 Melngalvju namā – Ilgtspējas indeksa noslēguma pasākumā piedalās LBAS priekšsēdētāja vietnieks A. Muhlinkins.

13.-21.06. Ženēvā, Šveicē – Starptautiskās darba organizācijas (SDO) Konferencē, kas veltīta SDO simtgadei, piedalās LBAS eksperte N. Mickeviča.