LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 10. līdz 14. maijam

10.05. plkst. 10.00 piecu sadarbības partneru – LBAS, LDDK, LTRK, LZA un LPS – tikšanās ar Veselības ministrijas pārstāvjiem par testēšanas apjoma palielināšanu. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

10.05. plkst. 14.00 starpinstitūciju Operatīvās vadības grupas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

11.05. plkst. 8.45 izglītojošais pasākums/ lekcija darba aizsardzībā profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem. Piedalās LBAS darba aizsardzības konsultants M. Pužuls un aktivitātes koordinatore S. Birkenfelde. Lekcijas notiek Valsts darba inspekcijas Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001)  ietvaros.

11.05. plkst. 11.00 EESK Vienotā tirgus, ražošanas un patēriņa specializētās nodaļas sanāksme, piedalās – LBAS eksperte.

11.05. plkst. 10.00 Saeimas Sociālo un darba lietu komisija izskatīs likumprojektu Grozījumi Darba likumā (717/Lp13), piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS eksperti. 

11.05. plkst. 15.00 Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) nozares ekspertu padome, piedalās LBAS eksperte L. Romele.

12.05. plkst. 11.00 EESK Ārējo attiecību darba grupas sanāksme, piedalās – LBAS eksperte.

12.05. plkst. 16.00 LBAS priekšsēdētāja E. Baldzēna un LVSADA vadības tikšanās ar finanšu ministru J. Reiru.

13.05. plkst. 8.45 izglītojošais pasākums/ lekcija darba tiesībās profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem. Piedalās LBAS darba tiesību konsultants K. Rācenājs un aktivitātes koordinatore S. Birkenfelde. Lekcijas notiek Valsts darba inspekcijas Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001)  ietvaros.

13.05. plkst. 10.05 izglītojošais pasākums/ lekcija darba aizsardzībā profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem. Piedalās LBAS darba aizsardzības konsultants M. Pužuls un aktivitātes koordinatore S. Birkenfelde. Lekcijas notiek Valsts darba inspekcijas Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001)  ietvaros.

14.05. plkst. 9.15 izglītojošais pasākums/ lekcija darba tiesībās profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem. Piedalās LBAS darba tiesību konsultants K. Rācenājs un aktivitātes koordinatore S. Birkenfelde. Lekcijas notiek Valsts darba inspekcijas Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001)  ietvaros.