LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 11. līdz 15. februārim

11.02. plkst. 13.00 LBAS – ESF projekta “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” koordinatoru tikšanās.

11.02. plkst. 15.00 Ekonomikas ministrijā – Konkurētspējas un ilgtspējas trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēde. Piedalās LBAS vadība un LBAS dalīborganizāciju deleģētie pārstāvji.

12.02. plkst. 9.00 Satiksmes ministrijā – tikšanās ar satiksmes ministru T. Linkaiti un viņa biroja pārstāvjiem, piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns, LBAS priekšsēdētāja vietniece, LSAB prezidente I. Liepiņa un Latvijas pasta arodorganizācijas pārstāve I. Taldikina.

12.02. plkst. 16.00 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā -profesijas standarta “Aprūpētājs” izstrādes darba grupas sanāksme, piedalās – LBAS piesaistītie eksperti.

13.02. plkst. 15.00 Finanšu ministrijā – Budžeta un nodokļu politikas trīspusējās sadarbības apakšpadomes vadības komitejas sēde, piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS priekšsēdētāja vietnieks A. Muhlinkins.

13.02. VL-TB/LNNK birojā – tikšanās ar VL-TB/LNNK pārstāvjiem, piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

13.02. plkst. 12.30 Izglītības un zinātnes ministrijā – fokusa grupas diskusija OECD prasmju stratēģijas diagnostikas misijas ietvaros, piedalās LBAS eksperte L. Romele.

14.02. plkst. 9.30 Nacionālajā bibliotēkā – seminārā par Latvijas izglītības un prasmju stratēģijas attīstību piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns, LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa un LBAS eksperte L. Romele.

14.02. plkst. 12.00 Viesnīca “Radisson Blu Elizabete” – Starptautiskā Valūtas fonda Latvijas tieslietu sistēmas novērtējuma prezentācijas pasākumā piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

14.02. plkst. 10.00 ES mājā – Latvijas Universitātes 77. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros organizētajā īpašajā sekcijā “Produktivitātes celšana: iespējas un praktiskie risinājumi” piedalās LBAS vadība un LBAS eksperts M. Svirskis.