LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 11. līdz 15. janvārim

11.01. plkst. 14.00 COVID-19 starpinstitūciju koordinācijas darba grupas sēdē (attālināti) piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

12.01. plkst. 10.00 MK sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

13.01. Ārlietu ministrijas organizētajā Vecāko amatpersonu sanāksmē (attālināti) piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

13.01. plkst. 14.00 Valsts izglītības satura centrā projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” sadarbības partneru sanāksme (attālināti), piedalās LBAS ekspertes L. Romele un A. Bondare.

13.01. plkst. 16.30 profesijas standarta “Vides speciālists” izstrādes trešais seminārs (attālināti), piedalās LBAS eksperte L. Romele.

14.01. plkst. 11.00 EESK Ārējo attiecību specializētās nodaļas sanāksme (attālināti), piedalās – LBAS eksperte.

13.01. plkst. 14.00 (attālināti) Finanšu ministrijas izstrādātā Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam projekta saskaņošanas sanāksme. Piedalās LBAS eksperts M. Svirskis.

14.01. Finanšu ministra vadības grupas sēde. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS eksperts M. Svirskis.

14.01. plkst. 16.00 LR Ministru kabineta, sociālo partneru un augsta līmeņa Eiropas Komisijas pārstāvju seminārs par Atjaunošanas un noturības mehānisma (ANM) plāna izstrādi. Piedalās LBAS vadība.

14.01. plkst. 15.00 profesijas standarta “Biotehnoloģisko procesu speciālists” izstrādes pirmais seminārs (attālināti), piedalās – L.Romele.

15.01. plkst. 11.00  Uzraudzības sanāksme par Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes pārraudzībā esošajiem projektiem. Piedalās LBAS projekta eksperti N.Preisa, M.Svirskis un projekta vadītāja L. Liekna.

15.01. plkst. 14.00 LBAS, LIZDA tikšanās ar Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares ekspertu padomi, piedalās – L.Romele un LBAS dalīborganizāciju pārstāvji.

15.01. plkst. 15.00 profesijas standarta “Ķīmisko procesu speciālists” izstrādes trešais seminārs (attālināti), piedalās – L. Romele.