LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 11. līdz 15. martam

11.03. plkst. 10.00 Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā – LBAS konsultantu lekcijas-izglītojošs pasākums par darba tiesībām un darba aizsardzību projekta ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros.

13.03. plkst. 10.00 Saeimā – Sociālo un darba lietu komisijas sēde. Darba kārtībā: Likums “Grozījums Darba likumā”, 68.pants (12.Saeimas likumprojekts Nr.1254/Lp12) (26/Lp13). Piedalās LBAS vadība un eksperti.

14.03. plkst. 10.00 Jelgavas tehnikumā – LBAS konsultantu lekcijas-izglītojošs pasākums par darba tiesībām un darba aizsardzību projekta ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros.

14.03. plkst. 14.00 Finanšu ministrijā – NTSP Budžeta un nodokļu politikas trīspusējās sadarbības apakšpadomes sanāksme. Darba kārtībā: Deklarāciju, iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestam iesniegšana EDS un citi likumprojektā “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”” ietvertie būtiskākie grozījumi. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS dalīborganizāciju deleģētie pārstāvji.

15.03. plkst. 10.00 Valsts izglītības satura centrā – profesijas standarta “Aprūpētājs” izvērtēšanas darba grupas sanāksme, piedalās – L. Romele.

15.03. plkst. 15.00 Ministru kabinetā – Ilgtspējīgas attīstības mērķu konsultatīvās darba grupas (IAM DG) sanāksme, piedalās – LBAS eksperts.