LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 11. līdz 15. novembrim

11.11. plkst. 11.00 Smiltenes tehnikumā – konkursa PROFS 2019 Vidzemes pusfināls. Piedalās K. Rācenājs, M. Pužuls, L. Liekna,   S. Birkenfelde.

11.11. plkst. 13.00 Izglītības un zinātnes ministrijā – sanāksme par pieaugušo izglītību, piedalās – L.Romele.

12.11. plkst. 10.00 Izglītības un zinātnes ministrijā – sanāksme par jautājumu – 9.klašu absolventu mācību sasniegumu līmeņa izvērtējums un situācijas analīze, piedalās – L.Romele.

12.11. plkst. 14.00 Valsts izglītības satura centrā – projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” sadarbības partneru sanāksme, piedalās – L.Romele.

13.11. plkst. 14.00 Labklājības ministrijā – tikšanās par sociālo partneru ESF projektu īstenošanā, piedalās – LBAS vadība un speciālisti.

14.11. plkst. 14.00 Izglītības un zinātnes ministrijā – sadarbībā ar OECD fokusa grupas diskusija par 2021.-2027.gada periodam plānotajiem izglītības politikas mērķiem un rīcības virzieniem, piedalās – L.Romele.

15.11. Briselē – EESK SOC sekcijas sanāksme. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A.Ābeltiņa.