LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 11. līdz 15. oktobrim

11.10. ESF komitejas sagatavošanās sanāksmē darba ņēmēju grupā ar ETUC piedalās LBAS projektu vadītāja L. Liekna.

11.10. plkst. 14.00 starpinstitūciju Operatīvās vadības grupas sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

11.10. LBAS un dalīborganizāciju juristu sanāksme par grozījumiem Darba likumā.

11.10. ETUC konferencē par Eiropas uzņēmumu padomēm un ETUC darba grupā par minimālajām algām piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

12.10. plkst. 9.00 Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēde par valsts budžeta jautājumiem.

12.10. plkst. 10.00 Valsts darba inspekcijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības organizētais tiešsaistes seminārs “Darbinieku iesaiste ergonomiskas darba vides veidošanā” ZOOM platformā.

12.10. Eiropas Darba iestādes  Ieinteresēto personu grupas sēde, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

12.10. Ministru kabineta sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

13.10. plkst. 11.00 LBAS un LDDK starptautiska konference “Attālinātais darbs un sociālā dialoga loma”.

13.10. plkst. 11.00 ETUC darba grupa par vienlīdzīgām tiesībām, piedalās – LBAS eksperte.

13.10. plkst. 14.00 Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (PINTSA) sēde, sēdi vada LBAS priekšsēdētājs E.Baldzēns, piedalās – LBAS eksperte L.Romele un dalīborganizāciju pārstāvji.

13.10. kārtējā Eiropas komisijas organizētajā ESF komitejas plenārsesijas sanāksmē piedalās LBAS projektu vadītāja L. Liekna.

13.10. plkst. 16.00 profesijas standarta “Grāmatvedis” izstrādes darba seminārs, piedalās – L.Romele.

15.10. Baltijas valstu Arodbiedrību padomes tikšanās. Piedalās LBAS vadība un speciālisti.

15.10. plkst. 9.30 Lietuvas arodbiedrību konfederācijas “Solidarumas” konference, ar prezentāciju piedalās L.Romele.