LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 13. janvāra līdz 17. janvārim

13.01. plkst. 13.00 Valsts kancelejā – tikšanās par Valsts kancelejas izstrādāto MK noteikumu projektu “Latvijas pārstāvju dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā izvirzīšanas, atlases, vērtēšanas un apstiprināšanas kārtība”, piedalās LBAS priekšsēdētājs E.Baldzēns un LBAS speciālisti.

14.01. plkst. 10.00 Valsts administrācijas skolā – Valsts administrācijas skolas projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” Konsultatīvās grupas sanāksmē, lai apspriestu mācību prioritāros virzienus un aktualitātes pretkorupcijas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā, piedalās LBAS eksperts M. Svirskis.

14.01. plkst. 15.00 LDDK – Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas nozaru ekspertu padomes sēde, piedalās LBAS eksperte L. Romele.

15.01. plkst. 9.00 Izglītības un zinātnes ministrijas Lielajā zālē (2.stāvā) – Uzraudzības padomes sēde, kurā tiks izskatīta Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība“ specifisko atbalsta mērķu pasākumu īstenošana. Piedalās LBAS pārstāvis.

15.01. plkst. 9.00 Ministru kabinetā – Nacionālās enerģētikas un klimata padomes sēde. Darba kārtībā: Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021-2030 projekts. Piedalās A. Āboliņš.

15.01. plkst. 12.00 Kultūras telpā “3 Māsas” – Pieaugušo neformālās izglītības ceļojošās balvas “Saules laiva” pasniegšana, piedalās LBAS eksperte L. Romele.

15.01. plkst. 18.00 LBAS Jauniešu padomes sēde.

17.01. plkst.9:00 – Saeimas Eiropas lietu komisijas sēde – piedalās LBAS eksperts Tautsaimniecības jautājumos M.Svirskis.

17.01. plkst. 9.00 Saeimā – Eiropas lietu komisijas sēde. Darba kārtībā: par Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Ārlietu padomē, kas notiks šī gada 20. janvārī; par Latvijas nacionālo pozīciju Euro grupas sanāksmē, kas notiks šī gada 20. janvārī, un Eiropas Savienības Ekonomikas un finanšu ministru padomē, kas notiks šī gada 21. janvārī u.c. Piedalās LBAS eksperts M. Svirskis.

17.01. plkst. 11.00 Satiksmes ministrijā – starpinstitūciju sanāksmē, lai vienotos par vērā neņemtajiem iebildumiem par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra noteikumos Nr.1393 “Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu”” (VSS-1169), piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa.

17.01. Briselē – konsultācijas ar sociālajiem partneriem par prasmju stratēģiju un profesionālās izglītības modernizēšanu, piedalās LBAS eksperte L. Romele.