LBAS logo

NEDĒĻAS AKTUALITĀTES NO 13. LĪDZ 17. DECEMBRIM

13.12. plkst. 10.00 ETUC darba sanāksme par darba samaksas pārredzamības direktīvas priekšlikumu, piedalās – L.Romele.

13.12. plkst. 11.30 Vienotā tirgus, ražošanas un patēriņa specializētās nodaļas sanāksme, piedalās – LBAS eksperte.

13.12. Būvniecības nozares ģenerālvienošanās komitejas sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS eksperte N. Preisa.

13.12. starpinstitūciju Operatīvās vadības grupas sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

14.12. plkst. 12.15 LBAS konkursa profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem PROFS 2021 pusfināls.

15.12. plkst. 10.30 EESK Ārējo attiecību darba grupas sanāksme, piedalās – LBAS eksperte.

15.12. plkst. 11.00 LBAS konkursa profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem PROFS 2021 pusfināls.

15.12. plkst. 14.00 Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (PINTSA) sēde, piedalās – LBAS priekšsēdētājs E.Baldzēns, LBAS eksperte L.Romele un dalīborganizāciju pārstāvji

16.12. plkst. 10.00 EESK Nodarbinātības, sociālo lietu un pilsoniskuma specializētās nodaļas sanāksme, piedalās – LBAS eksperte.

16.12. plkst. 11.00 LBAS konkursa profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem PROFS 2021 pusfināls.

17.12. plkst. 14.00 darba grupas sanāksme par izdienas pensijām, piedalās – L. Romele.