LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 13. līdz 17. maijam

13.05. plkst. 15.00 Ekonomikas ministrijā – Konkurētspējas un ilgtspējas trīspusējās sadarbības apakšpadome. Piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa, LBAS priekšsēdētāja vietnieks A. Muhlinkins un deleģētie LBAS dalīborganizāciju pārstāvji.

13.-15.05. Stokholmā, Zviedrijā – Zviedrijas Arodbiedrību konfederācijas TCO 26. kongresā piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

14.05. plkst. 9.30  LBAS  – Mongolijas sociālo partneru – valdības, darba devēju un arodbiedrības pārstāvju vizīte LBAS. Piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa, LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa, LBAS eksperte L.Romele, LBAS eksperts M. Svirskis.

14.05. plkst. 12.00 Ministru kabineta sēdē par privāto pensiju fondu jautājumu piedalās LBAS tautsaimniecības eksperts M. Svirskis.

14.05. plkst.14.00 Valsts izglītības satura centrā – projekta SAM 8.5.2. sadarbības partneru sanāksme par aktuālo nodevumu grafiku ekspertu piesaistei, piedalās – L. Romele, A. Bondare.

15.05. Izglītības un zinātnes ministrijā – fokusa grupas diskusijas ar OECD ekspertiem Prasmju stratēģijas Diagnostikas misijas vizītes ietvaros, piedalās – L. Romele.

15.05. plkst. 14.00 AS “Attīstības finanšu institūcijā Altum” – Valsts kancelejas, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības organizētā konference “Kolektīvās darba attiecības: sociālo partneru autonomija nozarēs”, kas tiks veltīta sociālā dialoga, sociālo partneru autonomijas un nozares koplīgumu (ģenerālvienošanās) priekšrocību jautājumiem, kas ir būtiski priekšnosacījumi ēnu ekonomikas apkarošanai un labklājības celšanai valstī kopumā. Piedalās LBAS vadība un speciālisti.

15., 16.05. Briselē – EESK plenārsēdē piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

16.05. plkst. 10.30 Kultūras ministrijā – Latvijas valsts simtgades Rīcības komitejas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa.

16.05. Radisson Blu Latvija – Nacionālās prasmju stratēģijas Labas prakses piemēru seminārs, piedalās – L. Romele.

17.05. plkst.14.00 Ministru kabineta Konferenču zālē – Nacionālā attīstības plāna izstrādes ekspertu grupas “Zināšanas un prasmes personības un valsts izaugsmei” sanāksme, piedalās – L. Romele.

17.05. Latvijas Pašvaldību savienības kongresā piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

18.05. Latvijas Pensionāru federācijas kongresā piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.