LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 13. līdz 17. septembrim

13.09. plkst. 11.00 Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda darba tirgus pārmaiņu darba grupa, piedalās – L. Romele.

13.09. plkst. 14.00 starpinstitūciju Operatīvās vadības grupas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

13.09. ETUC darba grupas sanāksmē par Minimālās algas direktīvu piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

14.09. plkst. 10.00 ETUC Sociālās drošības komitejas sanāksme, piedalās – L. Romele.

14.09. plkst. 10.00 Ministru kabineta sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

14.09. plkst. 14.00 Pieaugušo izglītības pārvaldības padomes sēde, piedalās – L. Romele.

15.09. plkst. 11.00 seminārs ar Beļģijas un Nīderlandes arodbiedrībām par pieaugušo izglītību, ar prezentāciju piedalās L. Romele.

15.09. Ārlietu ministrijas Vecāko amatpersonu sanāksmē piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

15.09. plkst. 15.00 profesijas standarta “Grāmatvedis” izstrādes seminārs, piedalās – L. Romele.

15.09. plkst. 15.00 LBAS un LDDK ekspertu sanāksme par kopīgi rīkoto konferenci 13.10.

16.09. plkst. 14.00 Nozaru ekspertu padomes sēde, piedalās – L. Romele.

16.09. plkst. 15.00 profesijas standarta “Drošības speciālists” izstrādes seminārs, piedalās – L. Romele.

16., 17.09. PERC reģionālajās konsultācijās par ITUC kongresa dokumentiem piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

17.09. plkst. 14.00 dalīborganizāciju tikšanās ar LBAS priekšsēdētāju ZOOM vidē.

17.09. AS “Latvijas Finieris” arodorganizācijas seminārā par aktualitātēm darba tiesībās piedalās LBAS jurists K. Rācenājs.