LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 14. līdz 18. janvārim

15.01. plkst. 10.00 Valsts izglītības satura centrā – ekspertu darba grupas sanāksme profesijas standartu “Komercpilots” un “Gaisa kuģa mehāniķis” projektu izvērtēšanai, piedalās – L.Romele.

15.01. plkst. 11.00 Izglītības un zinātnes ministrijā – OECD darba seminārs “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide Latvija”, piedalās – LBAS eksperts izglītības un nodarbinātības jautājumos.

15., 16.01. Briselē, Beļģijā – EESK ECO sekcijas un darba grupas sanāksmes, piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

16.01. plkst. 13.30Saeimā – LBAS vadībastikšanās ar ZZS frakcijas pārstāvjiem par plānotajiem grozījumiem Darba likumā.

17.01. plkst. 10.30 Izglītības un zinātnes ministrijā – ESF projektu Uzraudzības padomes sēdē piedalās LBAS pārstāvis.

17.01. plkst. 11.00 LBAS vadības tikšanās ar tautsaimniecības ekspertiem par darbaspēka nodrošināšanas jautājumiem.

17.01. plkst. 15.00 Labklājības ministrijā – tikšanās par grozījumiem MK noteikumos Nr.165 “Apdrošināšanas periodu pierādīšanas, aprēķināšanas un uzskaites kārtība”- piedalās LBAS eksperti.

17.01. plkst. 15.00 LDDK telpās – Transporta un loģistikas nozares ekspertu padomes sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietnieks A. Muhlinkins.

17., 18.01. Diseldorfā, Vācijā – ERASMUS+ projekta CENOFIA noslēguma sanāksmē piedalās LBAS pārstāvis.

18.01. plkst. 10.00 Valsts izglītības satura centrā – ekspertu darba grupas sanāksme profesijas standartu “Zobārsta asistents” un “Zobu tehniķis” projektu izvērtēšanai, piedalās – L.Romele.