LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 14. līdz 18. jūnijam

14.06. plkst. 10.00 ETUC darba grupas sanāksme par darba samaksas pārredzamības direktīvas priekšlikumu, piedalās – LBAS eksperte.

14.06. SDO Starptautiskā Darba konference (ILO ILC 109): Standartu piemērošanas komiteja, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

14.06. plkst. 14.00 starpinstitūciju Operatīvās vadības grupas sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

14.06. ETUC ES nākotnes darba grupa, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

15.06. plkst. 11.00 Vienotā tirgus, ražošanas un patēriņa specializētās nodaļas sanāksme, piedalās – LBAS eksperte.

15.06. LBAS projektu vadītāja L.Liekna piedalās  ETUC organizētā darba grupas sagatavošanās sanāksmei ESF komitejas plenārsesijai.

15.06. plkst. 15.00 diskusija “Dzimumu līdztiesība augstākajā izglītībā”, piedalās – L. Romele.

16.06. plkst. 10.30 EESK Ārējo attiecību darba grupas sanāksme, piedalās – LBAS eksperte.

16.06. ETUC TUSLO koordinācijas sapulce, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

16.06. Sociālā dialoga komiteja, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

16.06. SDO Starptautiskā Darba konference (ILO ILC 109): Standartu piemērošanas komiteja, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

16.06. plkst. 17.00 profesijas standarta “Ķīmijas speciālists” izstrādes darba seminārs, piedalās – L. Romele.

17.06. SDO Starptautiska Darba konference: Darba pasaules samits, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

17.06. SDO Starptautiskā Darba konference (ILO ILC 109): Standartu piemērošanas komiteja, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

17.06. plkst. 15.00 profesijas standarta “Darba aizsardzības speciālists” izstrādes seminārs, piedalās – L. Romele.

17.06. plkst. 16.00 EESK darba grupas sanāksme par reintegrācijas stratēģiju, piedalās – LBAS eksperte.

17.,18.06. projektu vadītāja L. Liekna piedalās kārtējā Eiropas Komisijas organizētā ESF komitejas plenārsesijā.

18.06. LBAS Sociālā dialoga balvas pasniegšana Ilgtspējas indeksa ietvaros.

18.06. ETUC konference par ES nākotni, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

18.06. SDO Starptautiska Darba konference: Darba pasaules samits, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

18.06. SDO Starptautiska Darba konference (ILO ILC 109): Standartu piemērošanas komiteja, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

18.06. plkst. 13.30 ETUC kampaņa par darba samaksas pārredzamību un vienādu atalgojumu sievietēm un vīriešiem, tiešraide no Briseles LBAS Facebook profilā.