LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 14. līdz 18. martam

14.03. plkst. 14.00 Starpinstitūciju Operatīvās vadības grupas sanāksme, piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

15.03. plkst. 12.00 Ministru kabineta sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

15.03. plkst. 10.00 Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde. Piedalās LBAS eksperts M. Svirskis. Darba kārtībā: grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”; likumprojekts “Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā”.

15.03. plkst. 11.00 Eiropas dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda Darba tirgus pārmaiņu komitejas sanāksme, piedalās LBAS eksperte L. Romele.

16.03. plkst. 10.00 Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija, piedalās LBAS eksperte L. Romele. Darba kārtībā: Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021. – 2027. gadam „Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai” Rīcības plāns 2021. – 2023. gadam.

16.03. plkst. 10.00 Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde. Piedalās: LBAS projektu vadītāja L. Liekna. Darba kārtībā: likumprojekts “Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums”. 

16.03. plkst. 10.00 Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde. Piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece A. Grīnfelde. Darba kārtībā: likumprojekts “Pašvaldību likums” u.c.

16.03. plkst. 11.00 LBAS vadības tikšanās ar  Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) prezidentu A. Rostovski.

16.03. plkst. 12.00 Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija sēde, piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece G. Oškāja, LBAS sabiedrisko attiecību speciāliste S. Birkenfelde.

17.03. plkst. 14.00 Starpinstitūciju Operatīvās vadības grupas sanāksme, piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

18.03. plkst. 12.00 Labklājības ministrijas sanāksme par sociālās palīdzības kritērijiem, piedalās LBAS eksperte.