LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 14. līdz 18. oktobrim

15.10. plkst. 10.30 LVSADA padomes sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

15.10. plkst. 14.00 Rīgas Tehniskajā koledžā – Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares ekspertu padomes sēde, piedalās LBAS eksperte L. Romele.

16.10. plkst. 14.00 Izglītības un zinātnes ministrijā – Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (PINTSA) sēde, piedalās – LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns, LBAS eksperte L. Romele un dalīborganizāciju pārstāvji.

16., 17., 18.10. Briselē – EESK ECO sekcijas sanāksme, kā arī SOC un ECO sekciju koordinācijas sanāksmes. Piedalās ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

17.10. Tieslietu ministrijā – Maksātnespējas tiesiskā regulējuma darba grupā piedalās LBAS jurists K. Rācenājs.

17.10. Briselē – ETUC konferencē “Arodbiedrības pret diskrimināciju” piedalās LBAS eksperts M. Svirskis.

17. – 18.10. Helsinkos – Eiropas Profesionālo prasmju nedēļa 2019, piedalās – LBAS eksperte L. Romele.

17.10. VDI seminārā “Ārkārtas situāciju pārvaldība uzņēmumos” piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa un LBAS eksperts Z. Antapsons.

18.10. plkst. 9.20 Saeimā – tikšanās ar Saeimas priekšsēdētāju I. Mūrnieci. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns, LVSADA un LIZDA priekšsēdētāji.

18.10. plkst. 10.00 LBAS – sadarbībā ar Fridriha Eberta fondu notiek seminārs par aktuālo sociāli ekonomiskajos jautājumos – “Darba samaksa, produktivitāte un sociālā nevienlīdzība Latvijā.