LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 14. līdz 18. septembrim

14.09. plkst. 11.00 ES mājā – EESK diskusija “Eiropas semestris: procesa un iesaistes novērtējums”. Piedalās LBAS vadība un speciālisti.

15.09., 16.09. ETUC darba grupa “Pārvērtējot sociāli demokrātiskus modeļus ekonomikā”, tiešsaistē. Piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

16.09. Vecāko amatpersonu sapulce Eiropas lietu jautājumos, tiešsaistē. Piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

16., 17., 18.09. EESK mandāta noslēguma plenārsesija. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

16.09. plkst. 14.00 Izglītības un zinātnes ministrijā – diskusija par pieaugušo izglītības mācību piedāvājuma noteikšanas mehānismu, piedalās LBAS eksperte L. Romele.

16.09. plkst. 14.00 Kultūras ministrijā – Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes sēde, piedalās A. Placāne.

17.09. plkst. 10.00 Izglītības un zinātnes ministrijā – profesiju standartu izstrādāšanas kārtības maiņas darba grupas sanāksme, piedalās LBAS eksperte L. Romele.

17.09. plkst. 10.00 Priekuļu novadā – Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības seminārā “Sociālais dialogs – cienīgs darbs” piedalās LBAS jurists K. Rācenājs un LBAS darba aizsardzības speciālists M. Pužuls.

17.09. Eiropas Komisijas ekspertu darba grupa par direktīvas par pārredzamiem un paredzamiem darba apstākļiem Eiropas Savienībā ieviešanu, tiešsaistē. Piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

18.09. ETUC Pamattiesību un tiesvedības konsultatīvā komitejas sēde, tiešsaistē. Piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

18.09. Ziemeļu-Baltijas Migrācijas konference. Piedalās LBAS eksperte N. Preisa.