LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 15. līdz 18. aprīlim

15.04. plkst. 13.00 LBAS – projekta “LBAS divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai”koordinatoru sanāksme.

15.04. plkst. 9.00 Latvijas radio 4 – raidījumā par darba samaksas paaugstināšanu pasta nozarē un ģenerālvienošanās noslēgšanu piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa.

16.04. plkst. 9.00 Ministru kabinetā – Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēde. Darba kārtībā: Valdības Rīcības plāns. Piedalās LBAS vadība, speciālisti un LBAS dalīborganizāciju pārstāvji.

16.04. LU Zinātņu mājā – OECD zinātniskā pētījuma “Connecting people with jobs: Latvia” prezentācijas konference, piedalās – LBAS eksperte.

17.04. plkst. 10.00 Izglītības un zinātnes ministrijā – Profesionālās izglītības likuma grozījumu darba grupas sanāksme, piedalās L. Romele.

17.04. plkst. 10.00 Latvijas Būvniecības partnerībā – Ģenerālvienošanās komitejas sanāksmē un  preses konferencē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS speciālisti.

17.04. plkst. 12.00 LTDA seminārā piedalās LBAS jurists K.Rācenājs – par aktualitātēm darba tiesībās un grozījumiem Darba likumā.

17.04. plkst. 14.00 Labklājības ministrijā – Dzimumu līdztiesības komitejas 25. sanāksmē piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

17.04. plkst. 13.00 Labklājības ministrijā – Sociālās drošības apakšpadomes sēdē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa un LBAS dalīborganizāciju deleģētie pārstāvji.

18.04. Briselē – ETUC Koplīgumu slēgšanas komitejas sanāksmē piedalās LBAS eksperte N. Preisa.