LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 15. līdz 19. februārim

15.02. plkst. 14.00 starpinstitūciju Operatīvās vadības grupas sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

15.02. plkst. 13.00 Uzraudzības padomes sēdē, kurā tiek izskatīta Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība“ specifisko atbalsta mērķu pasākumu īstenošana, piedalās LBAS speciāliste S. Birkenfelde. 

15.02. plkst. 14.10 lekcija – izglītojošais pasākums darba aizsardzībā profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem. Piedalās LBAS darba aizsardzības konsultants M. Pužuls un LBAS koordinatore S. Birkenfelde.

16.02. Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē par darba kārtības jautājumu “Par ES Atveseļošanas fonda Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna projektu” piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS eksperts M. Svirskis.

16.-18.02. starptautiskā seminārā juristiem “ES dzimumu vienlīdzības tiesību akti” par tēmu “Efektivitātes meklējumos: tiesiskās aizsardzības līdzekļi un sankcijas lietas par diskrimināciju dzimuma dēļ” piedalās LBAS jurists K. Rācenājs.

16.02. plkst. 10.00 Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde, piedalās – L. Romele.

16.02. plkst. 12.30 lekcija – izglītojošais pasākums darba aizsardzībā profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem. Piedalās LBAS darba aizsardzības konsultants M. Pužuls un LBAS koordinatore S. Birkenfelde.

16.02. plkst. 15.30 EESK darba grupa par iekļaušanas un integrācijas plānu 2021-2027 gadam, piedalās – LBAS eksperte.

17.02. plkst. 13.00 Nodarbinātības valsts aģentūras konference par nākotnes darbiem, piedalās – LBAS eksperte.

18.02. Ministru kabineta sēdē un finanšu ministra vadītajā darba grupā piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

18.02. plkst. 10.00 tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministriju par Izglītības attīstības pamatnostādēm, piedalās – L. Romele.

18.02. plkst. 14.00 tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministriju par prasmju fondiem, piedalās – L. Romele.

18.02. plkst. 15.00 profesijas standarta “Biotehnoloģisko procesu speciālists” izstrādes seminārs, piedalās LBAS eksperti.

18.02. plkst. 15.00 Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares ekspertu padomes sēde, piedalās – L. Romele.

19.02. plkst. 10.00 Covid-19 stratēģiskās vadības grupas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS priekšsēdētāja vietnieks A. Muhlinkins.

19.02. plkst. 14.00 tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministriju par profesiju standartu izstrādi, piedalās – L. Romele.