LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 15. līdz 19. jūnijam

16.06. plkst. 10.00 Kultūras ministrijā – Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes sēde. Piedalās LBAS speciāliste S. Birkenfelde.

16.06. plkst. 11.00 VARAM videokonference – Digitālās transformācijas pamatnostādņu izstrāde. Digitālās transformācijas pamatnostādņu izstrādes darba grupa, Finanses un nodokļi (viedie līgumi). Piedalās LBAS eksperts M. Svirskis.

16.06. plkst. 12.30 Saeimas Eiropas lietu komisija: Par Eiropas Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 10/2020 “Eiropas Savienības transporta infrastruktūra: lai savlaicīgi nodrošinātu tīkla ietekmi, megaprojekti jāīsteno ātrāk”. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns, LBAS eksperte N. Preisa, LBAS eksperts M. Svirskis.

16.06. plkst.10.30 ETUC tiešsaistes darbnīca par informēšanas un konsultēšanas tiesībām ES. Piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

16.06. plkst. 13.30 LBAS Ģenerālvienošanās projekta koordinatoru sapulce.

16., 17.06. attālināti – PERC skola arodbiedrību vadītājiem un ekspertiem par COVID-19: krīze un atveseļošanās PERC reģionā, arodbiedrību izaicinājumi un rīcība. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E.Baldzēns un LBAS Eiropas lietu eksperte N. Preisa.

16., 17.06. attālināti – EESK REX un SOC sekciju sanāksmes. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

17.06. plkst. 10.00 ETUC Sociālā dialoga komiteja. Piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

17.06. plkst. 14.30 Eiropas arodbiedrību konfederācijas izglītības komitejas sanāksme (attālināti), piedalās LBAS eksperte L.Romele.

18.06. plkst. 10.00 Valsts izglītības satura centrā – projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” sadarbības partneru sanāksme (attālināti), piedalās – L.Romele un A.Bondare.

18.06. plkst. 15.00 Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021.-2027. gadam izstrādes 4.1. rīcības virziena darba grupas Digitālās prasmes un izglītība sanāksme (attālināti), piedalās  LBAS eksperte L. Romele.

18.06. plkst. 11.00 ETUC Sociālā dialoga vebinārs. Piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

18.06. plkst. 16.00 ITUC Arodbiedrību tiesību pasaules indekss, vebinārs. Piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

18.06. plkst. 9.00LBAS valdes sēde.

18.06. plkst. 11.00 LBAS padomes sēde. 

19.06. plkst. 10.00 LBAS darba tiesību un darba aizsardzības ekspertu lekcijas – izglītojošs pasākums profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem.                      

19.06. plkst. 14.30 ETUC tiešsaistes sanāksme par Eiropas sociālo partneru “Digitalizācijas nolīgumu”. Piedalās LBAS eksperts M. Svirskis.

19.06. plkst. 11.00 Izglītības un zinātnes ministrijas organizētā starpinstitūciju  sanāksme par likumprojektu “Grozījumi Profesionālās izglītības likumā” (attālināti), piedalās LBAS eksperte L.Romele.