LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 15. līdz 19. martam

15.03. plkst. 14.00 starpinstitūciju Operatīvās vadības grupas sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

16.03. ETUC organizētā ESF komitejas plenārsesijas sagatavošanās sanāksmē piedalās LBAS projektu vadītāja L.Liekna.

16.03. Ministru kabineta sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

16.03. plkst. 18.00 LBAS Jauniešu padomes sēde.

17.03., 18.03. ESF komitejas plenārsesijā piedalās LBAS projektu vadītāja L.Liekna.

17.03. plkst. 10.30 EESK darba ņēmēju grupas sanāksme, piedalās – LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS eksperte L.Romele.

17.03. starpinstitūciju Operatīvās vadības grupas sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

18.03. plkst. 9.00 izglītojošais pasākums/ lekcija darba tiesībās profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem. Piedalās LBAS darba tiesību konsultants K. Rācenājs un aktivitātes koordinatore S. Birkenfelde. Lekcijas notiek Valsts darba inspekcijas Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001)  ietvaros.

18.03. Ministru kabineta sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

19.03. plkst. 9.30 Covid-19 ierobežošanas stratēģiskās vadības grupas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

19.03. plkst. 10.00 Valsts izglītības satura centra sanāksme par profesiju standartiem ķīmijas nozarē, piedalās – L. Romele.

19.03. plkst. 12.30 LBAS priekšsēdētāja neformāla tikšanās (tiešsaistē) ar LBAS dalīborganizācijām.

19.03. plkst. 15.00 starpinstitūciju Operatīvās vadības grupas sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.