LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 15. līdz 19. novembrim

15.11. plkst.10:00 ETUC darba sanāksme par darba samaksas pārredzamības direktīvas priekšlikumu, piedalās – L.Romele.

15.11. plkst. 11.00 ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga sasauktajā Tautsaimniecības padomes ārkārtas sēdē videokonferences formātā piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

15.11. plkst. 14.00 starpinstitūciju Operatīvās vadības grupas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

16.11. plkst. 10.00 Ministru kabineta sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

16.11. plkst. 13.00 LBAS kordinatoru tikšanās projektā “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr.3.4.2.2/16/I/002.

18.11. EESK Vienotā tirgus, ražošanas un patēriņa specializētās nodaļas sanāksme, piedalās – L.Romele.

19.11. EESK darba ņēmēju grupas sanāksme, piedalās LBAS priekšsēdētājs E.Baldzēns un LBAS eksperte L.Romele.