LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 16. līdz 20. augustam

16.08. plkst. 11.30 LBAS valdes sēde.

18.08. plkst. 11.00 profesijas standarta “Drošības speciālists” izvērtēšanas sanāksme, piedalās – L. Romele.

18.08. plkst. 10.00 izstrādātāju un ekspertu tikšanās par modulāro izglītības programmu “Arhitektūras tehniķis”, piedalās – A. Bondare.

19.08. plkst. 10.00 izstrādātāju un ekspertu tikšanās par modulārajām izglītības programmām “Vides tehniķis” un “Vides iekārtu tehniķis”, piedalās – A. Bondare.

19.08. plkst. 13.00 starpinstitūciju Operatīvās vadības grupas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

20.08. plkst. 12.00 NTSP Budžeta un nodokļu apakšpadomes sēde. Darba kārtībā: par aktuālāko informāciju, kas ietekmē budžetu, tajā skaitā makroekonomiskās un fiskālās prognozes 2022.- 2024.gadam; kopsavilkums par bāzes izdevumiem 2022.-2024.gadam, to pārskatīšanas rezultātiem un nozaru ministriju iesniegtajiem prioritārajiem pasākumiem 2022., 2023. un 2024.gadam; diskusijas par valsts budžeta jautājumiem.