LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 16. līdz 20. decembrim

16.12. plkst. 9.00 Saeimā – Nodokļu politikas apakškomisijas sēdē piedalās LBAS eksperts M. Svirskis.

16.12. plkst. 9.00 Ekonomikas ministrijā – Konkurētspējas un ilgtspējas trīspusējās sadarbības apakšpadomes sanāksme. Piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa un deleģētie dalīborganizāciju pārstāvji.

16.12. plkst. 14.00 LBAS – juristu sanāksme, piedalās LBAS vadība, eksperti un LBAS dalīborganizāciju deleģētie pārstāvji.

16., 17.12. Briselē – PERC Ģenerālā asambleja un ETUC Izpildkomitejas sēde. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

17.12. plkst. 10.00 Izglītības un zinātnes ministrijā – pieaugušo neformālās izglītības balvas izvērtēšanas komisijas sēde, piedalās LBAS eksperte L. Romele.

17.12. plkst. 13.00 LBAS ESF projekta koordinatoru sanāksme.

16.-19.12. Briselē – EESK SOC, ECO sekciju sēdes, Pamattiesību un tiesiskuma darba grupas sanāksme, izpētes grupas pēc Horvātijas prezidentūras pieprasījuma par kampaņu efektivitāti pilsoniskās sabiedrības mobilizēšanai uz vēlēšanām. Piedalās ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

18.12. plkst. 9.00 Raiņa bulvārī, Valsts administrācijas skolas zālē – seminārs “Sudraba paaudze – neapzinātais darba tirgus potenciāls”. Piedalās LBAS vadība un eksperti.

18.12. plkst. 10.00 Finanšu ministrijā – NTSP Budžeta un nodokļu apakšpadomes sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un dalīborganizāciju deleģētie pārstāvji.  Darba kārtībā: nodokļu politikas pamatnostādņu 2021-2025 izstrādes jautājumi.

18.12. plkst. 12.00 LBAS valdes sēde.

19.12. plkst. 9.00 Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ziņojuma “OECD Latvijas Prasmju stratēģija: Novērtējums un rekomendācijas” prezentācija, piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa un LBAS eksperte L. Romele.

20.12. plkst. 9.00 IZM – tikšanās par pieaugušo izglītību, piedalās LBAS eksperte L. Romele.

20.12. plkst.11.00 Rīgā, Pārresoru koordinācijas centrā – EESK diskusija par ES Daudzgadu budžetu un NAP 2020-2027. Piedalās  LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa un EESK Latvijas delegācija.