LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 16. līdz 20. novembrim

17.11. plkst. 13.00 Eiropas Sociālā fonda projekta “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr.3.4.2.2/16/I/002 koordinatoru sanāksme.

18.11. plkst. 10.30 ziedu nolikšanā pie Brīvības pieminekļa piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un A. Zeļenovska.

18.11. plkst. 11.00 EESK Ārējo attiecību specializētās nodaļas sanāksme (attālināti), piedalās – L. Romele.

18.11. plkst. 14.00 ETUC Sociālās drošības komitejas sanāksme (attālināti), piedalās – L. Romele.

19.11. (attālināti) Vācijas prezidentūras ES Padomē un ES Dzimumu līdztiesības institūta (EIGE) konference “Sievietes uzmanības centrā: koronavīruss un dzimumu līdztiesība ES”. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

19.11. plkst. 10.00 Finanšu ministrijas darba grupā (attālināti) piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

19.11. plkst. 15.00 NTSP Konkurētspējas un ilgtspējas trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēdē (attālināti) piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un dalīborganizāciju deleģētie pārstāvji.

20.11. plkst. 9.45 Semināru Pierīgas izglītības iestāžu vadītājiem (attālināti) par aktualitātēm saistībā ar attālinātā darba jautājumiem vada LBAS jurists K. Rācenājs,

20.11. plkst. 12.00 Izglītības un zinātnes ministrijas Pieaugušo izglītības balvas “Saules laiva” žūrijas sanāksme, piedalās – L. Romele.