LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 16. līdz 20. septembrim

16.09. plkst. 14.00 LDDK – diskusija par IKT nozari. Piedalās LBAS vadība un speciālisti.

16.09.-17.09. Mācību vizīte Ļubļanā, Slovēnijā – piedalās ESF projekta “LBAS divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” eksperti un dalīborganizāciju pārstāvji.

16.09.-19.09. Kišiņevā – Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) un Moldovas Arodbiedrību konfederācijas (CNSM) kopīgā seminārā “Veselība un drošība darbā: arodbiedrību loma darba inspekciju stiprināšanā” piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

16.09. LBAS – priekšsēdētāja vietnieces I. Liepiņas tikšanās ar Latvijas Jaunatnes Padomes pārstāvi R. Mencendorfu.

17.09. Briselē – ETUC Izglītības un apmācību pastāvīgā komiteja, piedalās – LBAS eksperte.

18.09. plkst. 10.00 Saeimā – Sociālo un darba lietu komisijas sēdē par likumprojektu “Grozījumi Darba aizsardzības likumā” – piedalās Z. Antapsons; par plānu minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2020. – 2021.gadam – piedalās L. Romele.

18.09. plkst. 12.00 Saeimā  – Ilgtspējīgas attīstības komisijā par NAP 2027 piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa.

18.09.-19.09. Briselē EESC izpētes grupa ECO/498 par 2019.gada izaugsmes ziņojumu un ECO sekcijas sanāksme. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A.Ābeltiņa.

20.09. plkst. 9.30 LBAS Tautsaimniecības padome, piedalās – LBAS vadība un speciālisti.

20.09. plkst.16.30 Rīgā – gājiens nākotnei/Global Climate Strike for Future. Piedalās LBAS un dalīborganizāciju pārstāvji.