LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 17. līdz 21. februārim

17.02. Jelgavas tehnikumā – LBAS darba tiesību un darba aizsardzības ekspertu lekcija-izglītojošs pasākums tehnikuma audzēkņiem projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros. Piedalās K. Rācenājs, M. Pužuls, S. Birkenfelde.

17.02. Briselē – ELA Ekspertu grupa par informāciju mobilajiem un norīkotājiem darbiniekiem.

17.02. LDDK – tikšanās par sadarbību prasmju fondu izveidē, piedalās – LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa un LBAS eksperte L. Romele.

18.02. plkst. 10.00 Saeimā – Izglītības kultūras un zinātnes komisija, piedalās – L. Romele.

18.-20.02. Briselē – ETUI seminārā par Baltijas valstu arodbiedrību atjaunotni un attīstību piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un dalīborganizāciju pārstāvji.

19., 20.02. viesnīcā Tallink – Eiropas Arodbiedrību konfederācijas  Darba Aizsardzības (DA) forums. Piedalās vairāk nekā 30 Viduseiropas valstu arodbiedrību DA speciālistu, t.sk. LBAS darba aizsardzības eksperti Z. Antapsons un M. Pužuls, 10 pārstāvji no LBAS dalīborganizācijām. Notiks pieredzes apmaiņa aktuālos DA jautājumos. Īpašais šīs sanāksmes jautājums – ko jaunā desmitgade ienesīs darba aizsardzībā: Informācija tehnoloģijas un  droša darba organizācija.

19.02. plkst. 10.00 Saeimā – Sociālo un darba lietu komisija, piedalās LBAS eksperti.

19.02. plkst. 18.00 LBAS Jauniešu padomes sēde. Dienas kārtībā – LBAS JP informatīvo materiālu izstrādes ‘prāta vētra’ un informēsim JP par LBAS jauniešu iesaistīšanos 1. maija festivālā.

19., 20., 21.02. Briselē – EESK plenārsesija un izpētes grupa ECO/505 par Zaļā kursa investīciju plānu. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

20.02. plkst. 13.00 Kultūras ministrijā – Latvijas valsts simtgades Rīcības komitejas sēde. Piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa. Darba kārtībā: progresa atskaišu par 2019. gada IV ceturksni  un 2016. gada 13. decembra Ministru kabineta rīkojuma Nr. 769 2. pielikumu apstiprināšana; 2. Latvijas valsts simtgades programmas 1. posma ( 2015–2018) pētījuma rezultātu prezentācija u.c.

20.02. plkst. 15.00 LBAS – tikšanās ar Ekonomikas pārstāvjiem par platformu darbu. Piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa un LBAS eksperts M. Svirskis.

21.02. plkst. 12.00 LBAS – informatīva sanāksme LBAS speciālistiem un dalīborganizāciju vadītājiem par noslēgto Stikla šķiedras nozares ģenerālvienošanos. Informēs LIA priekšsēdētāja R. Pfeifere.

21.02. plkst. 11.00 Latvijas Meža nozares arodbiedrības padomes sēde, piedalās LBAS eksperte L. Romele.

21.02. Bulduru Dārzkopības vidusskolā – LBAS darba tiesību un darba aizsardzības ekspertu lekcija-izglītojošs pasākums tehnikuma audzēkņiem projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros. Piedalās K. Rācenājs, M. Pužuls, S. Birkenfelde.