LBAS logo

NEDĒĻAS AKTUALITĀTES NO 17. LĪDZ 21. JANVĀRIM

17.01. plkst. 13.00 Valsts darba inspekcijas informatīvās kampaņas “ESI DROŠS, ka darbs ir drošs!” tiešsaistes atklāšanas pasākumā piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece G. Oškāja.

17.01. plkst. 14.00 starpinstitūciju Operatīvās vadības grupas sanāksme. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns, LBAS priekšsēdētāja vietniece Anda Grīnfelde.

17.01. plkst. 16.00 LBAS un LMNA vadības tikšanās ar Zemkopības ministrijas darbiniekiem un Valsts meža dienesta vadību.

17.01. ETUC tiešsaistes darba aizsardzības seminārs “Covid 19 un arodslimības”, piedalās LBAS darba aizsardzības eksperts Z. Antapsons.

18.01. plkst. 10.00 Ministru kabineta sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

18.01. plkst. 12.10 Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisijas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece A. Grīnfelde.

18.01. starptautiskā seminārā “Darbinieku norīkošanas izaicinājumi būvniecības nozarē” piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

19.01. Vecāko amatpersonu sapulcē Eiropas lietu jautājumos piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

19.01. plkst. 10.00 Sociālo un darba lietu komisijas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS priekšsēdētāja vietniece A. Grīnfelde.

19.01. plkst. 14.00 Valsts izglītības satura centrā projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” sadarbības partneru sanāksme, piedalās – L. Romele un A. Bondare.

19.01. plkst. 14.00 Latvijas valsts simtgades rīcības komitejas sēde. Piedalās LBAS arodbiedrību darba koordinatore A. Placāne.

19.-20.01. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas plenārsesija, piedalās – LBAS priekšsēdētājs E.Baldzēns un LBAS eksperte.

20.01. plkst. 9.00 lekcija – izglītojošs pasākums darba tiesībās un darba aizsardzībā profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem. Piedalās M. Pužuls, K. Rācenājs, S. Birkenfelde.

20.01. plkst. 10.30 Finanšu ministra vadības grupa Covid19 ekonomisko seku mazināšanai. Piedalās LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns.

20.01. plkst. 14.00 starpinstitūciju Operatīvā vadības grupas sanāksme. Piedalās LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns.

19.-21.01. Eiropas Komisijas  Darba aizsardzības Informācijas aģentūras trīspušu Padomes tiešsaistes plenārsēde.
Piedalās Z. Antapsons,  LBAS darba aizsardzības  eksperts.

21.01. plkst. 9.00 Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdē piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

21.01. plkst. 12.00 LIZDA konferencē par izglītības iestāžu vadītājiem  aktuālajiem jautājumiem piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece A. Grīnfelde. Konferences tiešraide: LIZDA Facebook kontā https://www.facebook.com/arodbiedribalizda/

21.01. ETUC Darba grupa par nestandarta un platformas darbinieku aizsardzību, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.