LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 17. līdz 21. jūnijam

17.06. plkst. 15.30 biedrībā “Apeirons” – Invalīdu lietu nacionālās padomes sēdē piedalās LBAS speciālists M. Pužuls.

18.06. plkst. 10.00 LBAS – tikšanās – diskusija ar Vācijas metalurģijas nozares arodbiedrības “IG Metal” politisko sekretāri/juristi Zandu Martens, kuras laikā uzklausīsim Vācijas praksi nozaru koplīgumu slēgšanā un sociālā dialoga autonomijā, kā arī meklēsim risinājumus nozaru sociālā dialoga izaicinājumiem Latvijā.

19.-20.06. Briselē – LBAS projektu vadītāja L.Liekna piedalās kārtējā Eiropas Komisijas organizētā ESF komitejā.

19.-21.06. Valsts kancelejā – NAP 2027 izstrādes grupās piedalās LBAS vadība, speciālisti un dalīborganizāciju deleģētie pārstāvji.

19.06. plkst. 10.00 LBAS Valdes sēde.

19.06. plkst. 12.00 tikšanās ar EK Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāta direktoru B. Andželu, piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS tautsaimniecības eksperts M. Svirskis.

19.-20.06. Briselē – EESK plenārsēdē piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

20.06. Jelgavā – VDI seminārā piedalās LBAS darba aizsardzības speciālists M. Pužuls.