LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 17. līdz 21. maijam

17.05. plkst. 10.00 ETUC darba grupas par darba samaksas pārredzamību sanāksme, piedalās – LBAS eksperte.

17.05. starpinstitūciju Operatīvās vadības grupas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

17.05. plkst. 11.00 attālinātā sanāksmē ar LDDK kolēģiem par aktuāliem jautājumiem īstenotā ESF projekta “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr.3.4.2.2/16/I/002 ietvaros piedalās LBAS speciālisti L. Liekna, M. Svirskis un N. Preisa.

18.05. plkst. 8.00 TV3 raidījumā “900 sekundes” interviju sniedz LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

18.05. plkst. 10.00 izglītojošais pasākums/ lekcija darba aizsardzībā profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem. Piedalās LBAS darba aizsardzības konsultants M. Pužuls un aktivitātes koordinatore S. Birkenfelde. Lekcijas notiek Valsts darba inspekcijas Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001)  ietvaros.

18.05. plkst. 14.00 Pārtikas rūpniecības apakšpadomes attālinātā sanāksme, piedalās LBAS eksperte L. Romele.

18.05. Eiropas Nodarbinātības iestādes vadības komitejas sēdē piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

18.05. plkst. 15.00 profesijas standarta “Ķīmijas speciālists” pirmais izstrādes seminārs, piedalās LBAS eksperte L. Romele.

18., 20.05. Spānijas arodbiedrību konfederācijas UGT attālinātajā kongresā piedalās S. Birkenfelde

19.05. plkst. 9.00 Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdē piedalās LBAS eksperts M. Svirskis. Darba kārtībā:
Par Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Ārlietu ministru padomē (tirdzniecības jautājumi), kas notiks šī gada 20. maijā u.c.

19.05. plkst. 12.00 ikmēneša koordinatoru un projekta ekspertu sanāksmē ESF projekta “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr.3.4.2.2/16/I/002 ietvaros piedalās LBAS speciālisti L. Liekna, M. Svirskis un N. Preisa.

19.05. plkst. 15.00 starpinstitūciju Operatīvās vadības grupas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

19.05. ETUC darba grupā par Eiropas nākotni piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

19.05. plkst. 10.00 Karjeras attīstības atbalsta sistēmas sadarbības padomes sēde, piedalās LBAS eksperte L. Romele.

19.05. plkst. 13.15 NTSP Budžeta un nodokļu apakšpadomes sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un dalīborganizāciju deleģētie pārstāvji.

19.05. plkst. 15.30 EESK darba ņēmēju grupas sanāksme, piedalās – LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS eksperte.

20.05. Ministru kabineta sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

20.05. plkst. 14.00 SDO ikgadējās konferences atklāšanā (attālināti) piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

20.05. plkst. 15.00 profesijas standarta “Darba aizsardzības speciālists” pirmais izstrādes seminārs, piedalās LBAS eksperte L. Romele.

21.05. plkst. 11.00 ETUC projekta “SociAll” par pensiju sistēmu noslēguma konference, piedalās – LBAS eksperte.

21.05. plkst. 9.00 Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdē piedalās LBAS eksperte N. Preisa. Dienas kārtībā: Par Latvijas nacionālo pozīciju ārkārtas Eiropadomē, kas notiks šā gada 24. – 25. maijā u.c. jautājumi.

21.05. plkst. 15.15 EESK seminārs par e-kohēzijas īstenošanu ERAF un Kohēzijas fonda finansētajās programmās 2014-2020, piedalās – LBAS eksperte.

21.05. plkst. 15.15 EESK pēc Eiropas Komisijas lūguma gatavo informatīvu ziņojumu “Novērtējums par e-kohēzijas īstenošanu ERAF un Kohēzijas fonda finansētajās programmās (2014–2020)” ar mērķi apkopot ieinteresēto personu viedokli šajā jautājumā. Lai veiktu izvērtējumu, EESK delegācija piecu locekļu sastāvā š.g. 21.maijā organizē neklātienes intervijas ar vadošās iestādes, sadarbības iestāžu, sertifikācijas iestādes, revīzijas iestādes un pilsonisko organizāciju pārstāvjiem Latvijā. LBAS pārstāvēs L. Liekna.