LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 18. līdz 22. februārim

18.02. plkst. 11.00 Malnavas koledžā, plkst. 13.00 Rēzeknes tehnikumā – LBAS darba aizsardzības speciālista M. Pužula lekcija-izglītojošs pasākums profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros.

18.02. plkst. 11.15 LDDK – tikšanās par ģenerālvienošanos transporta nozarē, piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

19.02. plkst. 10.00 Saeimā – Sociālo un darba lietu komisijas sēdē par likumprojektu Grozījumi Darba likumā (194/Lp13, 1.las., Darba likuma 155.pants) piedalās LBAS jurists K. Rācenājs.

19.02. plkst. 15.00 Valsts izglītības satura centrā – projekta SAM 8.5.2. sadarbības partneru sanāksme par aktuālo nodevumu grafiku ekspertu piesaistei, piedalās – L. Romele, A. Bondare.

20.02. plkst. 11.00 Arodbiedrību namā, Bruņinieku ielā 29/31, 2.stāvā – LIZDA Padomes sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

20.02. plkst. 12.00 Saeimā – Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā par Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Samazināt noteikto “normālo” darba stundu skaitu” izskatīšanu piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa un LBAS jurists K. Rācenājs.

20.02. plkst. 13.00 Labklājības ministrijā – NTSP Sociālās drošības apakšpadomes sēde. Darba kārtībā: SDA darba plāns 2019.gadam; Grozījumi likumā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” u.c. Piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa un deleģētie LBAS dalīborganizāciju pārstāvji. 

20.02. plkst. 14.00 Rīgā, Raiņa bulvārī 15 – Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa pastāvīgās darba grupas sēde. Darba kārtībā: likumprojekts “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”, likumprojekts “Grozījums Trauksmes celšanas likumā”. Piedalās LBAS jurists K. Rācenājs.

20.-21.02. Stokholma, Zviedrija – ETUC juristu konferencē NETLEX piedalās LBAS Eiropas tiesību un politikas dokumentu eksperteN. Preisa.

20.,21.02. Briselē – EESK plenārsesija un pasākums “Pilsoniskās sabiedrības atbalsts renESansei”, kurā piedalīsies ES iestāžu, valstu ekonomikas un sociālo lietu padomju priekšsēdētāji, nozīmīgāko ES pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvji. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

21.02. plkst. 10.00 LBAS – LBAS dalīborganizāciju vadītāju un vietnieku sanāksme par stratēģisko plānošanu arodbiedrību darbā.

21.02. plkst. 11.00 Tieslietu ministrijā – Maksātnespējas darba grupā piedalās LBAS jurists K. Rācenājs.

21.02. plkst. 14.00 Kultūras ministrijā – Latvijas valsts simtgades Rīcības komitejas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa. Darba kārtībā: informācija par Latvijas valsts simtgades programmas īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu 2018. gadā un tā publiskošanu;; Cēsu kauju simtgadei veltītā programma; Latvijas Pagaidu valdības darbībai veltītā programma „Liepāja – Latvijas galvaspilsēta”; Latvijas valsts simtgades programmas 2019.gada vēstījumi un centrālie notikumi.

22.02. plkst. 11.00 Ekonomikas ministrijā – sanāksmē par OIK atcelšanas praktiskajiem apsvērumiem piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.