LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 18. līdz 22. maijam

18.05. plkst. 10.00 finanšu ministra vadītās COVID-19 radīto ekonomisko seku operatīvās novēršanas  vadības grupas uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam sēdē (attālināti) piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns. Darba kārtībā: kultūras darbinieku darba samaksa pandēmijas laikā.

18.05. LR Ārlietu ministrijas rīkotajā  videokonferencē par  “Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēm 2021-2025” piedalās LBAS arodbiedrību darba koordinatore A. Placāne.

18.05. plkst. 16.00 Finanšu ministrijas organizētajā attālinātajā sanāksmē par darbinieku izdevumiem attālināta darba gadījumā piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS eksperts M. Svirskis. 

19.05. plkst. 9.00 Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdē piedalās LBAS eksperts M. Svirskis. Darba kārtībā: par informatīvo ziņojumu šā gada 15. maija Euro grupas neformālajai videokonferencei un šā gada 19. maija Eiropas Savienības Ekonomikas un finanšu ministru padomes neformālajai videokonferencei u.c.

19.05. plkst. 12.00 Ministru kabineta sēdē (attālināti) piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

19.05. plkst. 12.00 ESF projekta “LBAS divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” koordinatoru sapulce.

19.05. Globālo arodbiedrību organizēts vebinārs “COVID-19″: Sievietes darbinieces priekšplānā”. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

20.05. plkst. 10.00 finanšu ministra vadītās COVID-19 radīto ekonomisko seku operatīvās novēršanas  vadības grupas uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam sēdē (attālināti) piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

20.05. plkst. 10.00 ETUC Nodarbinātības un Iekšējā darba tirgus likumdošanas komitejas video sēde. Piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

20.05. plkst. 15.00 Vecāko amatpersonu Eiropas lietu jautājumos sēde. Piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

20.05. plkst. 15.00 ekonomikas ministra vadītajā attālinātajā Ekonomikas attīstības grupas sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

20.05. plkst. 15.15 SDO/ACTRAV vebinārs “COVID-19 – izjauc dzīves, ekonomiku un sabiedrību: arodbiedrību darbības izaicinājumi un perspektīvas”. Piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

20.05. plkst.12.00 Saeimas Ilgstpējīgas attīstības komisijas sēde par Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027. gadam, piedalās LBAS eksperti L. Romele un M. Svirskis.

21.05. plkst. 12.00 Ministru kabineta sēdē (attālināti) piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

21.05. plkst.15.00 Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021.-2027. gadam izstrādes 4.1. rīcības virziena darba grupas Digitālās prasmes un izglītība sanāksme, piedalās  LBAS eksperte L.Romele.