LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 18. līdz 22. martam

18., 19.03. Hamburgā, Vācijā – Baltijas jūras valstu sadarbības tīkla (BASTUN) sanāksme. Atskaite par LBAS prezidentūras laikā paveikto. Piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa.

19.03. plkst. 9.00 Nodarbinātības valsts aģentūrā – Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveides uzraudzības padomes sēde, piedalās – LBAS eksperts.

19.03. plkst. 15.00 Saeimā – Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdē piedalās LBAS pārstāvis.

20.03. plkst. 8.30 pie Saeimas – Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības piketā piedalās LBAS vadība, speciālisti.

20.03. plkst. 10.00 VDI pētījuma “Darba strīdu efektīvākas risināšanas iespējas Latvijā” prezentācijā piedalās LBAS darba aizsardzības vecākais speciālists M. Pužuls.

20., 21.03. Briselē – EESK plenārsēdē piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

21.03. plkst. 10.00 Labklājības ministrijā – Jauniešu garantijas programmas īstenošanas konsultatīvā padome, piedalās – LBAS eksperts.

21., 22.03. Vīnē, Austrijā – Eiropas arodbiedrību konfederācijas (ETUC) organizētajā arodbiedrību komunikācijas speciālistu seminārā piedalās LBAS sabiedrisko attiecību speciāliste S. Birkenfelde.

22.03. plkst. 15.00 Kultūras ministrijā – Latvijas valsts simtgades Rīcības komitejas sēde. Darba kārtībā:  Baltijas ceļa atcerei veltīto norišu kopuma apspriešana, piedalās LBAS arodbiedrību koordinatore A. Placāne.