LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 18. līdz 22. oktobrim

18.10. plkst. 10.00 ETUC darba sanāksme par darba samaksas pārredzamības direktīvas priekšlikumu, piedalās – LBAS eksperte.

18.10. plkst. 11.00 EESK darba grupas sanāksme par EURES tīkla darbību, piedalās – L. Romele.

19.10. plkst. 10.00 LBAS valdes sēde.

19.10. plkst. 15.00 Karjeras atīstības atbalsta sistēmas konference, piedalās – L. Romele.

20.10. plkst. 14.00 Valsts izglītības satura centrā projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” sadarbības partneru sanāksme, piedalās – L. Romele un A. Bondare.

20.10. plkst. 13.00 kārtējā ESF projekta (Nr.3.4.2.2/16/I/002) koordinatoru un Projekta ekspertu, vadības sanāksme ZOOM platformā.

20.-21.10. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas plenārsesija, piedalās – LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS eksperte.