LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 19. līdz 23. aprīlim

19.04. plkst. 14.00 starpinstitūciju  Operatīvās vadības grupas sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

19.04. plkst. 12.00 Publiskā iepirkuma likuma darba grupas sanāksmē piedalās LBAS jurists K. Rācenājs.

19.04. plkst. 15.00 tikšanās ar EK par Atveseļošanas un noturības mehānismu, piedalās LBAS eksperti N. Preisa, M. Svirskis, L. Romele.

20.04. plkst. 10.00 Ministru kabineta sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

20.04. plkst. 15.00 profesijas standarta “Tekstiliju un ādas izstrādājumu projektētājs” izstrādes seminārs, piedalās – L. Romele.

21.04. plkst. 11.00 ETUC Izglītības komiteja, piedalās – L. Romele.

21.04. plkst. 13.00 ACTRAV vebinārā “Prasmju attīstīšana un apmācības visa mūža ilgumā: arodbiedrības loma” piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

21.04. plkst. 13.00 Komunikācijas seminārs par Youtube lietošanu LBAS dalīborganizācijām.

21.04. saskaņošanas sanāksme par Valsts Civildienesta likumu, piedalās LBAS jurists.

21.04. plkst.15.00 tikšanās ar IZM un LDDK par prasmju fondiem, piedalās – L. Romele un N. Preisa.

22.04. plkst. 10.00 finanšu ministra vadītajā darba grupā piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

22.04. plkst. 13.00 piecu sadarbības partneru – LBAS, LDDK, LZA, LTRK un LPS tikšanās, vada LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

22.04. plkst. 14.00 starpinstitūciju Operatīvās vadības grupas sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

22.04. ETUC seminārā par pašnodarbinātiem darbiniekiem apakšuzņēmēju ķēdēs piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

23.04. saskaņošanas sanāksmē par Trauksmes celšanas likumu piedalās LBAS jurists.