LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 19. līdz 23. augustam

20.08. plkst. 12.00 LBAS Tautsaimniecības padomes sēde. Dienas kārtībā: nekustamā īpašuma nodoklis;  minimālās algas un neapliekamā minimuma paaugstināšanas iespējas.

20.08. plkst. 10.00 LBAS vadības un LDDK vadības tikšanās ar finanšu ministru J. Reiru. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

21.08. plkst. 9:00 – Ministru kabinētā tikšanās ar Ministru prezidentu K.Kariņu. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E.Baldzēns, priekšsēdētāja vietniece I.Liepiņa un LDDK pārstāvji.

21.08. plkst. 10.00 NVD konsultatīvās padomes sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

21.08. plkst. 14.00 LBAS juristu sanāksmē piedalās LBAS vadība un speciālisti, dalīborganizāciju vadītāji un dalīborganizāciju deleģētie speciālisti. Darba kārtībā: par grozījumiem Darba likumā, streika pieteikšanas efektivizēšanu u.c.

21.08. plkst. 15.00 Finanšu ministrijā – NTSP Budžeta un nodokļu apakšpadomes sanāksmē piedalās LBAS vadība un dalīborganizāciju deleģētie pārstāvji.

21.-23.08. Palangā – Baltijas arodbiedrību padomes sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

21.08. Izglītības un zinātnes ministrijā – tikšanās, lai pārrunātu LBAS iesaisti Eiropas Jaunatnes dialoga īstenošanā. Sarunas pamatā ir ES padomes 2020 prezidentūras izvirzītais mērķis – 7. Jaunatnes mērķis, Kvalitatīva nodarbinātība visiem. Piedalās LBAS Jauniešu padomes pārstāvji – A. Kice un M. Svirskis.

22.08. plkst. 9.00 Izglītības un zinātnes ministrijā – sanāksme par pieaugušo izglītību, piedalās – L.Romele.

22.08. plkst. 10.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks starptautiska konference “Baltijas ceļš. Turpinājums” , piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece Irēna Liepiņa.