LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 2. līdz 6. martam

3.-4.03. Briselē – Eiropas centra par strādājošo jautājumiem konference par sociāli ekonomiskajiem jautājumiem, piedalās – LBAS eksperte.

3.03. Arhitektūras un mediju centrā H2O 6, Rīgā – Latvijas Darba devēju konfederācijas organizētajā  apbalvošanas ceremonijā “Dari un mācies – viss tikai sācies!” piedalās LBAS sabiedrisko attiecību speciāliste S. Birkenfelde.

3.03. Briselē – EESK SOC sekcijas sanāksme. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

4.03. plkst. 13.00 Labklājības ministrijā – Sociālās drošības apakšpadome. Piedalās LBAS vadība un dalīborganizāciju deleģētie pārstāvji.

4.03. plkst. 15.00 Finanšu ministrijā – NTSP Budžeta un nodokļu apakšpadomes sanāksme. Darba kārtībā:  Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu izstrādes virzieni – Pievienotās vērtības nodoklis un Uzņēmumu ienākuma nodoklis. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un deleģētie dalīborganizāciju pārstāvji.

6.03. plkst. 9.00 Saeimā – Eiropas lietu komitejas un Sociālo un darba lietu komitejas kopsēde par Eiropas Komisijas Ziņojumu par Latviju 2020. Piedalās LBAS vadība un speciālisti.

6.03. plkst. 14.00 LDDK – tikšanās par sadarbību prasmju fondu izveidē, piedalās – LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa un LBAS eksperte L. Romele.