LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 2. līdz 6. novembrim

3.11. plkst. 10.00 (attālināti)  Ārlietu ministrijas konsultācijas, lai apspriestu Latvijas pozīciju par Eiropas Komisijas 2021. gada darba programmu. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

3.11. plkst. 10.00 Saeimas Sociālo un darba lietu komisija (attālināti),
piedalās – LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un eksperte. Darba kārtībā jautājums par pašvaldību sociālo dienestu funkciju paplašināšanu.

3.11. plkst. 11.00 ES mājā – EP deputātu diskusijā (attālināti) par ES daudzgadu budžetu piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

4.11. plkst. 10.30 attālināti PERC Sieviešu skola. Piedalās LBAS Dzimumu līdztiesības padomes pārstāve L. Bāriņa un LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

4.11. plkst. 14.30 LBAS – diskusija par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2019/1158 par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES (pieņemta 2019.gada 20.jūnijā) piemērošanu Latvijā, t.sk. par darba ņēmēju tiesībām uz aprūpētāja atvaļinājumu un tā apmaksas kārtību. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns, LBAS speciālisti un dalīborganizāciju pārstāvji.

5.11. plkst. 10.00 (attālināti) finanšu ministra vadības grupas uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam sēde. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

4.11. plkst. 10.30 IZM – Profesiju standartu izstrādes darba grupas
sanāksme (attālināti), piedalās LBAS eksperte L. Romele.

5.11. plkst. 9.30 LBAS Darba tiesību forums par darba tiesību izmaiņām COVID-19 izplatības laikā un topošajām normām darba tiesībās.

5., 6.11. Cedefop forums par prasmju uzlabošanas un pilnveides
instrumentiem, piedalās LBAS eksperte L. Romele.

6.11. Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes sēdē (attālināti) piedalās LBAS priekšsēdētāja vietnieks A. Muhlinkins.