LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 2. līdz 6. septembrim

3.09.-5.09. Malmē, Zviedrijā – Ziemeļvalstu Arodbiedrību padomes (NFS) 3. kongresā “Building Bridges” piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa. Kongresa tēma – tiltu veidošana starp arodbiedrībām EEZ/ES ietvaros, lai stiprinātu demokrātiju, ilgtspējīgu ekonomiku un veidotu darbiniekiem labvēlīgu darba nākotni.

4.09. plkst. 8.45 Finanšu ministrijā – tikšanās par nodokļu atlaidēm koplīgumā paredzētajām sociālajām garantijām, piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns kopā ar LDDK vadību.

5.09.-6.09. Dublinā – Eiropas Fonda dzīves un darba apstākļu uzlabošanas Darba tirgus pārmaiņu padomdevēju komitejas sanāksme, piedalās – LBAS eksperte.

5.09. Briselē – EESK REX sekcijas sēdē piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

7.09. Bernātos – LBAS lielās balvas izcīņa pludmales volejbolā (pie Liepājas, LOC bāzē), komandas var pieteikties līdz 05.09. (Mārtiņš – 29108231).