LBAS logo

NEDĒĻAS AKTUALITĀTES NO 20. LĪDZ 23. DECEMBRIM

20.12. plkst. 11.00 LBAS konkursa PROFS 2021 fināls. Startē: Liepājas Valsts tehnikuma (1. komanda), Rēzeknes tehnikuma, Rīgas Valsts tehnikuma, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas, Jelgavas tehnikuma (2. komanda) un Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas komandas. Piedalās: S. Birkenfelde, M. Pužuls, K. Rācenājs.

20.12. plkst. 11.00 LBAS valdes sēde.

21.12. plkst. 10.00 Ministru kabineta sēdē piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece A. Grīnfelde un LBAS priekšsēdētāja vietniece G. Oškāja.