LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 20. līdz 24. aprīlim

20.04. plkst. 10.00 Finanšu ministrijā – Ministru prezidenta uzdevumā izveidotās vadības grupas uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam sanāksme (attālināti). Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns. Tajā turpina izstrādāt priekšlikumus atbalsta pasākumiem COVID-19 seku ierobežošanai.

20.-21.04. ETUC Sieviešu komitejas tiešsaistes konsultācijas process par ES Dzimumu līdztiesības stratēģiju. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

21.04. Biznesa augstskolas Turība XXI Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Ilgtermiņa tautsaimniecība. Latvijas stāsts” (attālināti) piedalās LBAS eksperte L. Romele.

22.04. EESK tiešsaistes konsultācijas par atzinuma ECO/511 uzsākšanu – tiesiskums un tā ietekme uz ekonomisko izaugsmi. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

22.04. plkst. 11.00 Memoranda padomes sēdē (attālināti) piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa.

23.04. Fridriha Eberta fonda organizētajā vebinārā “Zooming In On Progressive Responses”, kurā tiks diskutēts par ES lomu demokrātijas un tiesiskuma nosargāšanā dalībvalstīs, piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa.

22.04. plkst. 12.00 ESF projekta “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” sadarbības partneru koordinatoru, LBAS ekspertu un projekta vadītājas sanāksme tiešsaistē.

22.04. plkst. 13.00 projekta “Līdzsvars visiem (B4A)” pirmā uzraudzības grupas sanāksme (attālināti), piedalās LBAS eksperte L. Romele.

22.04. plkst. 13.00 LBAS slēgtā valdes sēde.

23.04. plkst. 11.00 projekta “Cienīgs darbs sociālās jomas darbiniekiem Latvijā” uzsākšanas videokonferencē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa.

23.04. 12.00 ETUC Eiropas Semestra koordinatoru un ekonomistu tiešsaistes tikšanās, piedalās LBAS eksperte N. Mickeviča.

23.04. ETUC Klimata pārmaiņu un enerģijas komitejas attālinātā sēde. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.