LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 20. līdz 24. janvārim

20.01. Saeimā – Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Nodokļu politikas apakškomisijas sēdē par nevalstisko organizāciju pozīciju par pievienotās vērtības nodokli piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

21.01. plkst.10.00 EAPN-Latvia – NVO Kapacitātes stiprināšanas darba grupas sanāksme, piedalās – LBAS eksperte.

21.01. plkst.13.00 EAPN-Latvia Eiropas Sociālās politikas darba grupas sanāksme, piedalās – LBAS eksperte.

22.01. plkst. 10.00 LBAS Valdes sēde.

22.01. plkst. 12.00 LBAS Padomes sēde.

22.01. plkst. 9.00 Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzīnību nozares ekspertu padomes Autotransporta un Spēkratu apakšpadomju sēde, piedalās – LBAS speciālisti.

22.01. plkst. 15.00 Labklājības ministrijā – Dzimumu līdztiesības komitejā piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa.

22.-23.01. Briselē – TUSLO ES dalībvalstu arodbiedrību pārstāvju seminārs par Eiropas Savienības Komisijas ekonomikas prioritātēm, piedalās LBAS eksperts M. Svirskis.

22.-24.01. Bilbao – ES Darba aizsardzības Informācijas aģentūras padomes plenārsēdē piedalās LBAS darba aizsardzības eksperts Z. Antapsons.

23.01. plkst. 10.00 MovesS seminārs ES mājā – Coordination of family benefits and posting of workers in the context of free movement in the EU, piedalās – LBAS eksperte.

23.01. plkst. 12.00 LBAS vadības un LDZSA pārstāvja tikšanās ar NVA vadību saistībā ar gaidāmajām kolektīvajām atlaišanām.

23.01. Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības NEP sēde, piedalās LBAS eksperte L. Romele.

24.01. plkst. 9.00 RTU – diskusija “Valsts ilgtspēja un indivīda profesionālās attīstības izvēļu ietekme uz tautsaimniecību”, piedalās LBAS eksperte L. Romele.

22.,23.,24.01. Briselē – EESK plenārsēde un Pamattiesību un tiesiskuma komitejas sanāksme. Piedalās ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.