LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 20. līdz 24. septembrim

20.09. plkst. 13.30 NTSP Budžeta un nodokļu apakšpadomes sēde. Darba kārtībā: par nodokļu ieņēmumu prognozēm; aktualitātes ēnu ekonomikas ierobežošanā; citi budžeta jautājumi.

20.09. plkst. 15.00 starpinstitīciju Operatīvās vadības grupas sanāksmē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

20.09. Covid 19 skarto nozaru sanāksmē pie ekonomikas ministra J. Vitenberga piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

20.09. plkst. 10.00 ETUC darba sanāksme par darba samaksas pārredzamības direktīvas priekšlikumu, piedalās – LBAS eksperte.

21.09. plkst. 10.00 Ministru kabineta sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns.

21.09. plkst. 13.30 Konsultācijās, lai apspriestu Latvijas nostāju uz 21.-22. oktobra Eiropadomi, piedalās LBAS eksperts M. Svirskis. Plānoti temati: COVID-19 epidemioloģiskās situācijas novērtējums, kā arī starptautiskā sadarbība un solidaritāte; Āzijas – Eiropas (ASEM) samita un  Austrumu partnerības samita sagatavošana; Klimata jomā Eiropadome novērtēs paveikto COP26 un COP15 (par bioloģisko daudzveidību) sagatavošanā; digitālie jautājumi, tostarp atskats uz sasniegto kiberdrošības un Digitālā kompasa 2030 jomā.

21.09. plkst. 15.00 profesijas standarta “Darba aizsardzības speciālists” saskaņošanas sanāksme ar Labklājības ministriju, piedalās L. Romele.

22.09. Latvijas sociālo partneru tikšanas ar Eiropas Darba iestādes izpilddirektoru C. Boiangiu un Eiropas Darba iestādes Latvijas valsts sadarbības koordinatori I. Suraku. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un N. Preisa.

22.-23.09. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas plenārsesija, piedalās – LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS eksperte.

23.09. plkst. 10.00 Ēnu ekonomikas apkarošanas padomes sēdē, kuru vadīs Ministru prezidents A.K. Kariņš, piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS eksperts M. Svirskis. Darba kārtībā: Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna 2021.–2022.gadam projekta izskatīšana un apstiprināšana. 

23.09. ETUC Nodarbinātības un mobilitātes komitejas sanāksmē piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

24.09. plkst. 13.00 darba grupas sanāksmē par minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu regulējuma pilnveidošanu piedalās LBAS eksperts M. Svirskis.

24.09. plkst. 15.30 Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes Transporta un sakaru nozares trīspusējās sadarbības apakšpadomes (TSNTSA) sēde.