LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 21. līdz 25. janvārim

21.01. plkst. 10.00 LDDK telpās – ESF projekta “LBAS divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” koordinatoru tikšanās ar LDDK.

21.01. plkst. 13.00 LBAS vadības tikšanās ar frakcijas “Attīstībai/ Par!” pārstāvjiem.

22.01. plkst. 10.00 Saeimā – Sociālo un darba lietu komisijā jautājumā par likumprojektu “Grozījumi Darba likumā” piedalās LBAS jurists K. Rācenājs. Ar šo Ārlietu ministrijas piedāvāto likumprojektu paredzēts papildināt Darba likuma 74. pantā ietverto regulējumu: 1) nosakot, ka darba devējs attaisnojošu iemeslu dēļ atbrīvo no darba pienākumu veikšanas darbinieku – zemessargu, kurš piecas darba dienas pēc kārtas kalendārā gada ietvaros neveic darba pienākumus sakarā ar zemessargu kolektīvo apmācību, saņemot par to atlīdzību (tiesību norma stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī); 2) nosakot, ka darba devējs pēc savas izvēles var izmaksāt atlīdzību (darba samaksu vai vidējo izpeļņu) darbiniekam, kurš, iepriekš par to paziņojot darba devējam, neveic darbu sakarā ar zemessarga apmācību vai rezerves karavīra militārajām mācībām (izņemot gadījumu, kad darbinieks tiek iesaistīts zemessargu kolektīvajā apmācībā). Līdz 2020. gada 1. janvārim darba devējs pēc savas izvēles var izmaksāt atlīdzību arī par darbinieka iesaisti zemessargu kolektīvajā apmācībā.

22.01. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā – profesijas standarta “Aprūpētājs” izstrādes darba grupas sanāksme, piedalās – LBAS piesaistītie eksperti.

22.- 24.01. Bilbao – Eiropas komisijas Darba aizsardzības Informācijas trīspusējās padomes plenārsēdē piedalās LBAS darba aizsardzības eksperts Z. Antapsons.

23.01. plkst. 9.00 Valsts izglītības satura centrā – projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” sadarbības partneru sanāksme, piedalās – L.Romele.

23.01. plkst. 10.00 Valsts izglītības satura centrā – ekspertu darba grupas sanāksme profesionālās kvalifikācijas prasību “Grafikas dizainera asistents” un “Audiovizuālās komunikācijas dizainera asistents” projektu izvērtēšanai, piedalās – L.Romele.

23.01. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā – profesijas standarta “Zobārsta asistents” izstrādes darba grupas papildus sanāksme, piedalās – LBAS piesaistītie eksperti.

23.01. plkst. 10.00Latvijas nacionālās bibliotēkas konferenču centrā – konferencē “Automatizācija, nodarbinātība un darba nākotne: Politisko un ekonomisko seku izzināšana” piedalās LBAS priekšsēdētāja vietnieks A. Muhlinkins un LBAS eksperti. 

23., 24.01. Briselē – EESK plenārsēdē piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

24.01. plkst. 10.00 Veselības ministrijā – profesijas standarta “Māsas palīgs” sanāksme, piedalās – L.Romele.

24.01. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā – profesijas standarta “Zobu tehniķis” izstrādes darba grupas papildus sanāksme, piedalās – LBAS piesaistītie eksperti.