LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 21. līdz 25. oktobrim

21., 22., 23.10. Briselē – PERC un ETUC Izpildkomiteju sēdes. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E.Baldzēns.

21.10. Briselē – EESK darba grupa un publiskā uzklausīšana par ES Inavliditātes stratēģiju 2020-2030. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

22.10. plkst. 10.00 Izglītības un zinātnes ministrijā – tikšanās par pieaugušo izglītību, piedalās – L. Romele un A. Bondare.

23.10. plkst. 9.00 OECD darbseminārs “Startēģiska nākotnes modelēšana Latvijas izglītībā”, piedalās – L. Romele. 

23., 24.10. Tikšanās ar Eiropas Komisijas Latvijas komandu Eiropas Semestra procesa ietvaros. Piedalās LBAS vadība, speciālisti. Par veselības un izglītības reformu īstenošanu – LVSADA priekšsēdētājs V.Keris un LIZDA pārstāvis.

23., 24., 25.10. Romā – ETUC Sieviešu komitejas sēde un projekta “Rebalance” noslēguma konference par sociālo partneru iespējām darba, ģimenes un privātās dzīves saskaņošanā. Piedalās LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa.

24., 25.10. Bratislavā – F.Eberta fonda reģionālais forums par sociālo un ekonomisko politiku “Apgūt iekļaujošas izaugsmes potenciālu vietējā līmenī”. Piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa un LBAS tautsaimniecības eksperts M. Svirskis.

24., 25.10. Belgradā, Serbijā – ETUC seminārs par kapacitātes stiprināšanu sociālajam dialogam, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

24.10. plkst. 14.00 Valsts izglītības satura centrā – projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” sadarbības partneru sanāksme, piedalās – L.  Romele un A.Bondare.

25.10. plkst. 9.00 Izglītības un zinātnes ministrijā -Pieaugušo izglītības pārvaldes padomes sēde, piedalās – L. Romele.