LBAS logo

Nedēļas aktualitātes no 21. līdz 25. septembrim

21.09. plkst. 9.00 Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Nodokļu politikas apakškomisijas sēdē piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns un LBAS eksperts M. Svirskis.

22.09. plkst. 10.00 ETUC Nodarbinātības, mobilitātes un darba tirgus komiteja (attālināti), piedalās – LBAS speciālisti.

22.09. ETUC Nodarbinātības, Mobilitātes un Darba tirgus komitejas sapulce (attālināti) , piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

23.09. ETUC Izpildkomitejas sēde (attālināti), piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

23., 24.09. Konferencē “Veselīga organizācija vētrainā pasaulē” piedalās LBAS juristi – N. Preisa un K. Rācenājs.

24.09. plkst. 10.00 Sabiedrības integrācijas fonds – darba grupas sanāksme projektā “Ģimenei draudzīga darba vieta”, piedalās LBAS jurists K. Rācenājs.

24.09. Eiropas Nodarbinātības iestādes ekspertu grupas par Informāciju mobilajiem darbiniekiem tikšanās (attālināti), piedalās LBAS eksperte N. Preisa.

24.09. plkst. 12.30 Arodbiedrību namā Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, 2.stāva zālē – diskusija “Nodokļu politika krustcelēs-vai mazināsim nodokļu slogu darbiniekam?”. Piedalās politiķi, eksperti un arodbiedrību pārstāvji.

25.09. Valsts darba inspekcijas seminārs “Darbinieku nosūtīšana”, eksperta prezentācija par darbinieku nosūtīšanas identificēšanu, piedalās LBAS eksperte N. Preisa.